Energetika

Önkormányzatok

Napjainkban – sok más országhoz hasonlóan – hazánk energiagazdasága is mind komolyabb problémákkal néz szembe. Magyarország energetikai struktúrája a külföldről vásárolt, egyre dráguló és döntően fosszilis energiahordozókra épül, amely kombináció sem környezeti, sem ellátás-biztonsági szempontból nem szerencsés.

A kialakult helyzet kezelése az energiatakarékosság, energiahatékonyság és energiabiztonság hármasának együttes szem előtt tartásával lehetséges.

Ebben az állam, a vállalatok és a lakosság mellett az önkormányzatokra is komoly szerep hárul, hiszen az általuk fenntartott épületek együttes fűtési- és villamosenergia-igénye igen jelentős.

Az ily módon felmerülő komoly költségek csökkentése a középületek energiahatékony, lehetőleg komplex felújításával, valamint a felhasznált energia minél nagyobb arányban helyi termelésű, megújuló forrásokból való kiváltásával lehetséges.

A cél eléréséhez az első lépést célszerűen egy települési energiastratégia kidolgozása jelenti, ami segít annak megítélésében, hogy a szükségesnek ítélt beavatkozásokat milyen sorrendben érdemes megvalósítani. Ezt követi a projekt-előkészítés és –fejlesztés szakasza, melynek során a kiválasztott projektötlethez megvalósíthatósági tanulmány készül, aminek költsége számos pályázati konstrukció esetében támogatott, vagyis elszámolható a projekt költségvetésében. Végül a tervekkel teljes összhangban álló megvalósítás a hatékony projektmenedzsment tevékenység segítségével garantálható.

Pénz és források…

A pályázati/támogatási rendszerekről annyi tudható, hogy az eddigiekhez viszonyítva a komplex, mélyreható rekonstrukciót fogják előnyben részesíteni: olyan beruházásokat, melyek 60-80%-os energia-megtakarítást eredményeznek.

Az önkormányzati kiadások állami finanszírozásának fokozatos csökkenése egyre inkább rákényszeríti a településeket a racionálisabb gazdálkodásra. Ez a saját bevételi forrásaik erősítésével, valamint megtakarításokkal érhető el. Mivel az önkormányzatok működési költségeik – jelentős hányadát intézményeik rezsiköltségeinek fedezésére, vagyis energia-kiadásokra fordítják, ezek csökkentésével jelentősen javítható a helyi költségvetés egyensúlya – a szűkös források energiaszámlák kifizetése helyett fejlesztésekre fordíthatók.

Ha a hagyományos módon előállított energia helyébe a megújuló energiaforrások hasznosítása lép (a környezeti szempontokat is figyelembe véve), a decentralizált energiatermelés, ill. hatékony technológiák alkalmazása révén az önkormányzat kevésbé lesz kiszolgáltatott az energiaárak alakulásának, és ez biztonságosabb energiaellátást tesz lehetővé a településen.

Tervezhető költségek…

A fenti cél elérése érdekében kiemelt jelentőséggel bír egy olyan települési energiastratégia kidolgozása, mely rövid-, közép- és hosszútávon egyaránt vizsgálja a rendszerszintű energetikai fejlesztési lehetőségeket. Egy jól megtervezett, átfogó szemléletű energiastratégia biztosítja az önkormányzat számára rendelkezésre álló források optimális felhasználását, a megújuló energiapotenciál részletes felmérése alapot szolgáltat az önkormányzati döntésekhez és a leendő beruházásokhoz.

Egy jó stratégia a közvetlen önkormányzati teendőkön túlmenően a lakosság és a helyi vállalkozások energiafelhasználását is vizsgálja.

Az energiastratégia egy döntés-előkészítő dokumentum, mely alapján a település vezetői határozhatnak, hogy milyen területen érdemes, ill. mit lehetséges megvalósítani, milyen költségekkel jár, milyen előnyök és hátrányok, esetleg kockázatok várhatóak a beavatkozás során.

A megújuló energiaforrások hasznosításához, beruházásokhoz kapcsolódó – jelenleg futó és jövőbeli – pályázatoknál előnyt jelenthet, ha egy település már rendelkezik energiastratégiával.

Közösségi érdek…

Az sem elhanyagolható szempont, hogy az önkormányzati tulajdonú intézmények energetikai korszerűsítése lehetőséget ad helyi vállalkozók, cégek foglalkoztatására, amely élénkítő hatással van a település/térség építőiparára.

Az élenjáró, példamutató éghajlatvédelmi kezdeményezéseket – megfelelő kommunikáció mellett – általában a lakosság is elismeri és értékeli. Az önkormányzat így környezetbarát, tiszta település képét alakíthatja ki, amellyel egyrészt növelheti a lakosság környezettudatosságát, másrészt – nem utolsósorban – turisztikai szempontból is vonzóbbá teheti a települést.

Amennyiben az önkormányzat már eldöntötte, hogy mely konkrét területen (pl. energiahatékony épületrekonstrukció, a felhasznált energia teljes vagy részleges kiváltása napenergia, szélenergia, geotermikus energia vagy biomassza alapú energia előállításával) kívánja végrehajtani a beruházást, érdemes készíteni egy Energetikai Megvalósíthatósági Tanulmányt (EMT). A dokumentum fő célja annak megállapítása, hogy a tervezett projekt műszakilag és jogilag megvalósítható, ill. gazdaságilag rentábilis.

Bízzuk szakemberre…

Cégünk, a megújuló energiatermelő beruházások gyakorlati megvalósításának területén nagy tapasztalattal rendelkező partnercégével közösen – a fent vázolt folyamat minden szakaszában teljes körű mérnöki, projekt koordináló és jogi- közbeszerzési segítséget, támogatást tud nyújtani az önkormányzatoknak.

Cégünk természetesen a jövőben is segíti az önkormányzatokat, önkormányzati fenntartású intézmények és non profit szervezeteit a megfelelő támogatási konstrukció kiválasztásában és a teljes pályázati dokumentáció kidolgozásában.

Cégünk nemcsak a projektek előkészítésében és kidolgozásában, de a megvalósítás menedzsmentjében is nagy tapasztalattal rendelkezik. Nem elég ugyanis elnyerni a támogatást, annak felhasználása is igen szigorú szabályokhoz kötött: a sikeres végrehajtás kizárólag hatékony projektmenedzsment-tevékenység megvalósítása esetén képzelhető el. Ezen követelményeknek megfelelve vállaljuk az energetikai projekt teljes körű szakmai, pénzügyi és adminisztratív menedzsmentjét a megvalósítás teljes időtartamára vonatkozóan.