Szemléletformálás

SzemléletformálásEnergetika

Projektek

Futó projektek

 

CI-You: Az Out of the Box International ciprusi (CSI), görögországi (IED & AKMI), magyarországi (IMRO), szerbiai (EDUFONS), olaszországi (JUMP) és szlovéniai (MIITR) partnerekkel 2021 áprilisában közösen elindította a „CI-You: Circular economy Youth readers” című projektet.
A CI-You projekt célja, hogy a fiatalok körében elősegítse a kezdeményezőkészséget és a körkörös vállalkozói szellemet, valamint képzéseken segítségével ösztönözze őket a körkörös gazdaságban szükséges készségek fejlesztésére.

A projekt a körforgásos gazdasághoz szükséges minőségi munkahelyek megteremtését segíti elő a konzorcium partnerországaiban azáltal, hogy a fiatalokat a körforgásos gazdasághoz szükséges készségekre oktatja. Általános jelleggel elmondható, hogy az Európai Unióban még nem valósult meg teljesen annak lehetősége, hogy a fiatalok kiszámíthatóan fontolhassák meg az önfoglalkoztatást a körkörös gazdaság ágazatában, illetve ezzel együtt sok fiatal ugyan rendelkezik a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó szakmai és szakmai készségekkel, de nem rendelkezik körkörös vállalkozói készségekkel. Éppen ezért a CI-You projekt fő célja az európai zöld üzleti kultúra színvonalának további javítása azáltal, hogy a fiatalok számára ismeretek és tapasztalatok átadását biztosítja a körforgásos gazdaság területén.

 

RenoHUb: A renoHUb projektnek köszönhetően olyan hiánypótló kezdeményezés indulhatott el Magyarországon, amely az energetikai szempontból elavult hazai lakóépületek felújítását célozza meg. A projekt keretében Magyarországon egy online felületen és tanácsadó irodahálózat útján személyesen is elérhető, a lakóépületek energetikai felújítását támogató rendszer jön létre.

Befejezett projektek

 

Back to nature: A projekt célja egy kísérleti, természet közeli, újító szellemű pedagógia kifejlesztése volt az iskolák számára.

 
 
 
 

StartUp Academy: A projekt azon készségek elsajátításához járult hozzá, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy üzleti ötletből vállalkozást tudjanak létrehozni a 18 és 35 év közötti korosztályba tartozó személyek.

 
 

EE SUN: Az EE SUN projekt a határmenti területek fenntartható fejlődéséhez járult hozzá, azáltal, hogy elősegítette a lakossági szén-dioxid kibocsátás csökkentését. A projekt keretében a határ menti régió társasházainak támogatása valósult meg. 24 épület (12 magyar és 12 horvát) került bevonásra, melyeknél energiahatékonyságot vizsgáló elemzések, következtetések és közös módszertan kidolgozására került sor. (Interreg Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Porgram, 2017.09.11.-2018.12.31.)

 

Hulladékvadász: A “HulladékVadász” elnevezésű projekt, a fenntartható életmódot népszerűsítette a gyerekek körében, hozzájárulva környezettudatos szemléletük fejlődéséhez. A projekt keretében, a bevont iskolások és óvodások tájbejárásokon, előadásokon vettek részt. Emellett 1-1 színes kiadványt is kaptak, amely hozzájárult szemléletük formálásához. (A projekt a Környezet és Energia Operatív Program „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” KEOP-2009-6.1.0/A kódjelű pályázat keretében valósult meg.)

 

Klímabarát: A „KlímaBarát” elnevezésű projekt a lakosságnak szóló komplex térségi kampány lebonyolításával és általános iskoláknak, valamint politikai döntéshozóknak szóló előadásokkal, televíziós műsorokkal, újsághirdetésekkel járult hozzá a fenntartható életmód népszerűsítéséhez. A projekt megvalósulásának területe: Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Keszthely, Letenye, Kaposvár, Dombóvár települések. (KEOP-6.1.0/B/09-2009-0021)

 

ZöldSzempont Tanácsadó Iroda: A ZöldSzemPont Lakossági Tanácsadó Iroda tevékenységei között a személyes, ingyenes általános tanácsadás, előadások, vetélkedők, pályázatok (rajz, esszé, fotó), foglalkozások megszervezése és lebonyolítása, környezettudatos szemléletet népszerűsítő rendezvények megvalósítása, illetve a hazai és nemzetközi projektekben való részvétel szerepel. (KEOP-6.1.0/B/11-2011-0101)

 

EYD2015 – „The future we want – Local Authorities for sustainable development”: Az Európai Unió a 2015-ös évet a Fejlesztés Európai Évének nyilvánította. A tematikus év célkitűzése volt, hogy felhívja a polgárok figyelmét azon fejlesztési támogatásokra és együttműködésekre, melyeket az EU a határain kívüli fejlődő országokkal és régiókkal folytat. Az Európai Klímaszövetség és további 16 partnerintézmény – köztük cégünk az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. – dolgozott együtt az „EYD2015: A jövő, amit szeretnénk – Helyi hatóságok a fenntartható fejlődésért” elnevezésű projekten, mely 2015 januárja és 2018 decembere között valósult meg. A projektben részt vevő szervezetek különböző programokkal és kezdeményezésekkel hívták fel a figyelmet a fent említett együttműködésekre, illetve az európai túlzott erőforrás-felhasználás kiküszöbölésének lehetőségeire. A projekt keretében három brosúra került kialakításra, melyek mindegyike elérhető a letölthető anyagok között. (Letölthető anyagok / EYD2015- „THE FUTURE WE WANT” / Brosúrák)

 

Water Agent V003: A Visegrádi Alap által támogatott Water Agent projekt keretein belül szlovák és cseh partnerekkel együttműködve egy vízközpontú tananyag kidolgozása valósult meg, amely az oktatásban is alkalmazásra kerül majd. A tananyag elérthető és ingyenesen letölthető honlapunkon a Letölthető anyagok között.

 
 
 
 

International Green Entrepreneurship and Innovative Employment Center (IGEC): Az IGEC projekt keretében tevékenykedő partnerek a környezetbarát vállalkozásoknak nyújtanak segítséget és támogatást, hogy tevékenységüket minél környezettudatosabban tudják végezni.

 
 
 

Green Line: A 2018. július 1-jén indult Green Line projekt 36 hónapon keresztül a tudás és a tapasztalat átadására, a határon átnyúló kapcsolatok, illetve az érintett szervezetek (partnerek, települések, állami szervezetek) együttműködésének növelésére fókuszál a környezetvédelem, az energiahatékonyság és a megújuló energia vonatkozásában.

 

Wat.Edu: A projektben 4 ország (Magyarország, Csehország, Görögország, Szlovénia) működik együtt. Minden országot egy oktatási intézmény és egy környezetbarát magatartást támogató szervezet képvisel. A nemzetközi együttműködés célja a vízközpontú környezeti nevelés oktatási és módszertani feltételeinek javítása.