Szemléletformálás

SzemléletformálásEnergetika

Projektek

LENA – Tanulás a természetben

A LENA (www.le-na.eu) projekt környezeti neveléssel és a fenntartható neveléssel foglakozik az Ausztria és Magyarország határon átnyúló program keretében. A vezető partner az ausztriai Umweltbildung Wien (www.ubw.at), magyar részről Nagykanizsa Megyei Jogú Városa és a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (www.mkne.hu) vesz részt.

További részletek

Erasmus+ Stratégiai partnerségek: Vissza a természetbe

StartUp Academy

cropped-favicon-1A StartUp Akadémia egy két éves Erasmus+ program keretében megvalósuló projekt, mely egy öt országot képviselő (Magyarország, Görögország, Románia, Horvátország és Spanyolország) öt szervezetből álló transznacionális konzorcium együttműködésével valósul meg.

 

 

 

A projekt megvalósításával az alábbi hosszú távú célokat kívánjuk elérni:

 • Minden szükséges képesítést és tudást biztosítani a fiatal felnőttek vállalkozói ötleteihez annak érdekében, hogy ezen ötleteiket a gyakorlatban is meg tudják valósítani;
 • Javítani a fiatal felnőttek munkavállalási lehetőségeit oly módon, hogy egy olyan innovatív tananyagot nyújtunk számukra, amely nyitott, flexibilis és elérhető bárhol és bármikor;
 • A figyelem felhívása a vállalkozói ismeretek oktatásának fontosságának népszerűsítésére az élethosszig tartó tanulás perspektíváján keresztül különösen az oktatási politikákért felelős helyi, regionális és/vagy nemzetközi politikai döntéshozók és hatóságok körében;
 • Üzleti szakemberek, befektetők és potenciális innovátorok tevékenységeinkbe történő bevonásával, közvetítő szervezetekként biztosítani kívánjuk a célcsoportok közötti kapcsolatot, ún. hidat kiépítve ezzel;
 • Környezetbarát és fenntartható üzleti menedzsment praktikák, gyakorlatok erősítése a jövő vállalkozói körében;.

Ezen célok elérése érdekében az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:

 • Széleskörű kérdőíves kutatás lebonyolítása Horvátországban, Görögországban, Spanyolországban, Romániában és Magyarországon, hogy világos és teljes képet kapjunk a fent említett országok potenciális innovatív fiatal felnőttjeiről – különös tekintettel a vidéki térségekben élőkre;
 • Innovatív vállalkozói kurzusok kifejlesztése, lebonyolítása és további optimalizálása;
 • Fiatal vállalkozói online közösség létrehozása, ahol az érintettek együttműködhetnek, ötleteket vagy jó gyakorlatokat oszthatnak meg egymással, vagy éppen új üzleti kezdeményezéseket javasolhatnak;
 • Üzleti támogatás (coaching) a fiatal vállalkozók részére;

A StartUp Akadémia projekt megvalósításával az alábbi hosszú-távú hatásokat kívánjuk elérni regionális, nemzetközi és európai szinten egyaránt:

 • A vidéki területeken élő azon 18-35 év közötti fiatal felnőttek, akik jelenleg inaktívak a munkaerőpiacon, támogatást kapnak abban, hogy innovatív üzleti ötleteiket a gyakorlatban is képesek legyenek alkalmazni, így új munkahelyek jönnek létre, ezáltal a többi fiatal is ösztönözve lesz arra, hogy ne hagyja el lakóhelyét, hazáját, jobb üzleti lehetőségeket keresve.
 • A jövő vállalkozói számára minden szükséges tudás és kompetencia a rendelkezésére áll ahhoz, hogy megtervezze, megvalósítsa és sikeresen működtesse vállalkozását.
 • A formális oktatási rendszer minden szakaszára kiterjedő vállalkozói ismeretek oktatásával kapcsolatos intézkedések népszerűsítésére történő figyelem felhívása a helyi, regionális döntéshozók körében (különös tekintettel az oktatási politikákért felelős szervezetek körében);
 • Új StartUp Akadémia megközelítés valamint a projektben elkészült tananyag fejlesztése és további népszerűsítése (a fentiek elérhetőek és nyitottak lesznek a Moodle eseményeken keresztül a projekt bejezését követően)
 • Nemzetközi együttműködési hálózat kialakítása fiatal vállalkozók számára , melyen keresztül együttműködési lehetőségeket és új üzleti ötleteket alakíthatnak ki, ez mellett pedig lehetőségük lesz egymással megosztani kérdéseiket, tapasztalataikat, vagy éppen a jó gyakorlatokat.

A projekt weboldala: http://startupacademyproject.eu/en/

 

FRESH A.I.R. – Új szelek a Környezeti nevelésben

Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 konstrukció keretében támogatást nyert a FRESH A.I.R. című projektjavaslat, melyben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft projektpartnerként vesz részt az UmweltBildungWien vezető partner mellett.

A projekt megvalósítási időszaka 2013. január 1 – 2014. december 31.

További részletek

ECO-HUB

A projekt keretében egy online információs és oktatási központ létrehozása a cél, mely az emberi erőforrások fejlesztésével, a környezetgazdálkodás és öko-innováció terén szerzett tudással erősíteni fogja a határon túli üzleti tevékenységeket, lehetővé teszi a nagyobb régiókkal való sikeres versenyképességet, és ezáltal hozzájárul a KKV-k fenntartható fejlesztéséhez a szlovén-magyar együttműködési területen.

További részletek

Local Authorities acting for the MDGs – Europe for more development

Projekt ideje:  2013. január 1. – 2015. december 31.

További részletek

TREND (Training for Renewable Energy Network Development)

TREND project logo

A TREND projekt (Training for Renewable Energy Network Development, magyarul: Megújuló energia hálózat fejlesztési tréning) az Európai Bizottság Erasmus+ programjának köszönhetően indult el 2014. szeptemberében. A projekt megvalósítására létrehozott nemzetközi konzorcium az alábbi három EU országot kívánja lefedni: Horvátország, Magyarország és Szlovénia. A projekt az Eszéki Egyetem Mezőgazdasági Karának vezetésével, és további nyolc partner közreműködésével valósul meg: EUROPÉER Alapítvány, ECOsynergy Kft., IMRO-DDKK Nonprofit Kft., Maribori Egyetem, International Development Norway, Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, Slavonia és Baranja-i Regionális Fejlesztési Ügynökség és NGO EU Centar. További részletek

EYD2015- “The future we want”

Az Európai Unió a 2015-ös évet a Fejlesztés Európai Évének nyilvánította, amely egyébként is mérföldkőnek számít, hiszen idén zárul a 2000-ben elfogadott Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósításának ideje.  A Fejlesztés Európai Éve (EYD2015) tematikus év célkitűzése, hogy felhívja a polgárok figyelmét azon fejlesztési támogatásokra és együttműködésekre, melyeket az EU a határain kívüli fejlődő országokkal és régiókkal folytat.

Az Európai Klímaszövetség és további 16 partnerintézmény- melyek között cégünk az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. is szerepel, 10 különböző európai országot képviselve  közösen dolgozik együtt az „EYD2015: A jövő, amit szeretnénk – Helyi hatóságok a fenntartható fejlődésért” elnevezésű projekten, mely 2015 januárja és 2018 decembere között valósul meg.

Helyi, nemzeti és európai szinten is létfontosságú a döntéshozók tájékoztatása és figyelmük felhívása, annak érdekében, hogy olyan politikai-stratégiai döntések születhessenek, melyek a fenntartható fejlődéssel is összeegyeztethetőek. A helyi döntéshozók esetében elmondható, hogy ők állnak a polgárokhoz legközelebb, így életbevágó szerepük van a fenntartható fejődés előmozdításában.

Az „EYD2015: A jövő, amit szeretnénk” projekt különböző tevékenységeinek célja a közösségek figyelmének felhívása az együttműködés fontosságára, és ezzel párhuzamosan, a jelenlegi (európai) túlzott természeti erőforrás-felhasználás (főleg az erdők és egyéb fából készült termékek) problémájának a kiküszöbölése. Az erőforrások megléte és az azokhoz való hozzáférés létfontosságú a fenntartható fejlődés eléréshez és a szegénység leküzdéséhez. Az Európai Unió számára – ahol a szükséges természeti erőforrások több mint 60%-a Európán kívülről származik – egy különösen fontos problémáról van szó. Az egyik legfontosabb természeti erőforrás lévén az erdők, esőerdők kérdése egyértelmű és megtalálható több fejlesztési irányvonalon is: az erdők élelmet, vizet, gyógyszereket és menedéket is nyújtanak, illetve szintén fontosak az eső szabályozásában, az üvegházhatású gázok kibocsátásának stabilizálásában és a biodiverzitás biztosítása érdekében.

Az „EYD2015: A jövő, amit szeretnénk” c. projekt az amazonasi őshonos lakosság szakértelmét hozza el az Európai helyi döntéshozókhoz. Az Amazonas vidékéről érkező őshonos közösség tanácsosaival való együttműködés során a cél a politikai szervek tájékoztatása és figyelmének felhívása – mind helyi, nemzeti és európai szinteken, a déli tanácsosoktól kapott javaslatok beillesztése az európai politikai stratégiákba.

A pályázat keretében a projektben részt vevő szervezetek különböző programokkal és kezdeményezésekkel próbálják felhívni a figyelmet a fenti problémák fontosságára. Cégünk a projekt keretében az alábbi programokat valósítja meg, felhívva a figyelmet a túlfogyasztásra, és a fenntartható fejlődésre.

 • Óriásplakát kampány Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Szombathelyen, Lentiben, Letenyén és Keszthelyen
 • „Ökovasút” programok Csömödéren és „erdő élménye” programok Obornakon – környezeti nevelés
 • „Train The Trainer” pedagógusképzés
 • Iskolai vetélkedők a fenntarthatóság jegyében.

More info: overdeveloped.eu

TIOP-1.2.3-11/1-2012-0419 – Könyvtárfejlesztés a Nagykanizsai Műszaki szakképző Iskolában és a Batthyány Lajos Gimnáziumban

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN ÉS A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUMBAN

 

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum TIOP-1.2.3-11/1-2012-0419 azonosítószámú könyvtárfejlesztési projektje lezárult. A projekt nagymértékben hozzájárult az Intézmény tagintézményeiben található könyvtári állomány közös adatbázisának kialakításához és ennek egységes kezeléséhez. A projektrész keretében a Thúry György Szakképző Iskolának, mint tagintézménynek a könyvtárában szoftver- és eszköz-fejlesztéseket valamint a világítási rendszer korszerűsítését valósítottuk meg. A fejlesztés a könyvtárközi együttműködés növelését, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől és időponttól független, egyenlő esélyű hozzáférést biztosította. Az intézménybe jelentős számú sajátos nevelésű igényű fiatal jár, nekik nagy segítséget jelentett a korszerű eszközök beszerzése, melyek megkönnyítik a tanulási folyamatot.

A projektrész 100 %-os támogatás intenzitással, 2 584 209 forintból valósult meg. A fejlesztés célja az volt, hogy megvalósítsuk a tagintézmények között az egymástól jelentősen eltérő könyvállomány kölcsönzését. A fejlesztés során beszerzésre került notebook segítéségével a könyvtárhasználati foglalkozások megvalósíthatóak. Az felmért igénynek megfelelő teljesítményű multifunkcionális fénymásológép került beszerzésre. Az új multifunkciós készülék költséghatékonyabban biztosítja a másolási szolgáltatás folyamatosságát. A szkenner funkcióval lehetőség nyílik a dokumentumok „papírmentes” másolására. A beszerzésre került projektor által javult a formális, nem formális és informális tanulást támogató tartalmakhoz való hozzáférés. A gyengénlátók számára beszerzésre került digitális kézi nagyító berendezés lehetőséget biztosít a dokumentumok helyben való megtekintésében. Az új világításkorszerűsítés által a jól megvilágított szabadpolcos térben könnyebb az eligazodás, a keresés. Az új LED-es világítótestek, káprázás-, vibrálásmentes fényt biztosítanak a tároló és olvasó részben egyaránt. A megvalósított új világítás által egészségesebb körülmények között, esztétikusabb és inspirálóbb környezetben van lehetőség az olvasásra, információgyüjtésre. A projekt megvalósításának hosszút távú célja, hogy a digitális írástudatlanságot és a hátrányos helyzetben lévők lemaradását csökkentsük.

Az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjának, valamint a Magyar Köztársaság támogatásával megvalósuló projekt lehetővé tette, hogy az Új Széchenyi Terv céljaival összhangban erősödjön az iskolai könyvtárak oktatás-képzésben betöltött szerepe és az információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulhasson.

A projekt a „Könyvtárfejlesztés a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskolában és a Batthyány Lajos Gimnáziumban” elnevezésű, TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0419 számú sikeres pályázat keretében mindösszesen 7 999 649 forint pályázati támogatásból valósult meg.

A megjelent sajtóközlemény itt érhető el.

TIOP-1.2.3-11/1-2012-0419 – Könyvtárfejlesztés a Nagykanizsai Műszaki szakképző Iskolában és a Batthyány Lajos Gimnáziumban

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN ÉS A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUMBAN

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum TIOP-1.2.3-11/1-2012-0419 azonosítószámú könyvtárfejlesztési projektje lezárult. A projekt nagy mértékben hozzájárult az Intézmény tagintézményeiben található könyvtári állomány közös adatbázisának kialakításához és egységes kezeléséhez. A fenti projektrész keretében a Cserháti és a Zsigmondy Tagintézményben található könyvtárakban – szoftver- és eszköz-fejlesztéseket valósítottunk meg. A fejlesztés a könyvtárközi együttműködés növelését, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől és időponttól független, egyenlő esélyű hozzáférést biztosítja. Általa egy magasabb színvonalú, gyorsabb és bővebb ismeretanyagot biztosító állomány kölcsönzésére ad lehetőséget a rendszer. A projekt lehetőséget adott, hogy a diákok képessé váljanak az információszerzés korszerű eszközeinek használatára. Az új szerver által a két könyvtár katalógusa interneten keresztül elérhetővé vált tanulók és tanáraik számára is. Az intézményekben jelentős számú sajátos nevelésű igényű fiatal jár, nekik nagy segítséget jelent a korszerű eszközök beszerzése, melyek megkönnyítik a tanulási folyamatot.

A projektrész 100 %-os támogatás intenzitással, 5 415 440 forintból valósult meg. A fejlesztés célja az volt, hogy megvalósítsuk a tagintézmények között az egymástól jelentősen eltérő könyvállomány kölcsönzését. Az online könyvtári szolgáltatások kialakításához a könyvtári munkatársak részére olyan szerver került beszerzésre, amelyen a közös katalógusadatok kerültek tárolásra. A fejlesztés része olyan asztali számítógépek beszerzése volt, mely az online tartalmak eléréséhez, információkereséshez elengedhetetlen lett volna a könyvtárakban. A beszerzésre került notebookok segítéségével a könyvtárhasználati foglalkozások is megvalósíthatóak, valamint a Szikla 21 kliens szoftver egy notebookra való telepítésével a könyvtári kölcsönzés helyhezkötöttsége is megszűnt. Az adatbiztonság növelése érdekében szünetmentes áramforrást és külső adattárolót biztosítottunk a könyvtárak részére. Az felmért igényeknek megfelelően, kisebb illetve nagyobb teljesítményű multifunkcionális fénymásológépek kerültek a könyvtárakba. Az új multifunkciós készülékek költséghatékonyabban biztosítják a másolási szolgáltatás folyamatosságát. A szkenner funkcióval lehetőség nyílik ezután a dokumentumok „papírmentes” másolására. A beszerzésre került projektorok által javult a formális, nem formális és informális tanulást támogató tartalmakhoz való hozzáférés. A gyengénlátók számára könyvtáranként beszerzésre került digitális kézi nagyító berendezések lehetőséget biztosítanak a dokumentumok helyben való megtekintésében. A projekt megvalósításának hosszút távú célja, hogy a digitális írástudatlanságot és a hátrányos helyzetben lévők lemaradását csökkentsük.

Az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjának, valamint a Magyar Köztársaság támogatásával megvalósuló projekt lehetővé tette, hogy az Új Széchenyi Terv céljaival összhangban erősödjön az iskolai könyvtárak oktatás-képzésben betöltött szerepe és az információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulhasson.

A projekt a „Könyvtárfejlesztés a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskolában és a Batthyány Lajos Gimnáziumban” elnevezésű, TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0419 számú sikeres pályázat keretében mindösszesen 7 999 649 forint pályázati támogatásból valósult meg.

A megjelent sajtóközlemény itt érhető el.