Szemléletformálás

SzemléletformálásEnergetika

Futó projektek

 

CI-You: Az Out of the Box International ciprusi (CSI), görögországi (IED & AKMI), magyarországi (IMRO), szerbiai (EDUFONS), olaszországi (JUMP) és szlovéniai (MIITR) partnerekkel 2021 áprilisában közösen elindította a „CI-You: Circular economy Youth readers” című projektet.
A CI-You projekt célja, hogy a fiatalok körében elősegítse a kezdeményezőkészséget és a körkörös vállalkozói szellemet, valamint képzéseken segítségével ösztönözze őket a körkörös gazdaságban szükséges készségek fejlesztésére.

A projekt a körforgásos gazdasághoz szükséges minőségi munkahelyek megteremtését segíti elő a konzorcium partnerországaiban azáltal, hogy a fiatalokat a körforgásos gazdasághoz szükséges készségekre oktatja. Általános jelleggel elmondható, hogy az Európai Unióban még nem valósult meg teljesen annak lehetősége, hogy a fiatalok kiszámíthatóan fontolhassák meg az önfoglalkoztatást a körkörös gazdaság ágazatában, illetve ezzel együtt sok fiatal ugyan rendelkezik a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó szakmai és szakmai készségekkel, de nem rendelkezik körkörös vállalkozói készségekkel. Éppen ezért a CI-You projekt fő célja az európai zöld üzleti kultúra színvonalának további javítása azáltal, hogy a fiatalok számára ismeretek és tapasztalatok átadását biztosítja a körforgásos gazdaság területén.

 

RenoHUb: A renoHUb projektnek köszönhetően olyan hiánypótló kezdeményezés indulhatott el Magyarországon, amely az energetikai szempontból elavult hazai lakóépületek felújítását célozza meg. A projekt keretében Magyarországon egy online felületen és tanácsadó irodahálózat útján személyesen is elérhető, a lakóépületek energetikai felújítását támogató rendszer jön létre.