Szemléletformálás

SzemléletformálásEnergetika

Futó projektek

 

PROJEKT CÍME: Határon átnyúló intézkedések az energiaszegénység megelőzésére és felszámolására

RÖVIDÍTÉS: EnerTy

Projekt időtartama: 24 hónap (2023. 12.01. – 2025. 11.30.)

A projekt által megcélzott kihívás és cél, hogy javítsa a döntéshozók ismereteit és tudatosságát, valamint fokozza az együttműködést köztük és a végfelhasználók között a háztartási energiaszegénység megelőzése és felszámolása terén.
A programterületen a háztartások mintegy 13%-a küzd energiaszegénységgel, emiatt fokozottan ki vannak téve a társadalmi kirekesztés kockázatának is. A növekvő energiárak pedig tovább fokozzák az energiaszegénység problémakörét az amúgy is hátrányos helyzetben élőknél. Ezért szükség van az energiaszegénység valós kiindulási helyzetének és lehetséges megoldásainak meghatározására: helyszíni adatokat kell gyűjteni és azonosítani kell a már energiaszegénységben élő és a hamarosan energiaszegénységbe kerülő háztartások számát. Az energiaszegénység egy többdimenziós probléma, amely jelentős kihívás elé állítja azokat a kulcsfontosságú szereplőket és döntéshozókat, akik konkrét lépéseket tudnak tenni annak megelőzésére, felszámolására. Először is, számukra egy kiindulópontot kell teremteni a cselekvéshez, másodsorban pedig fel kell vázolni az elérhető megoldásokat.

A projekt célja az energiaszegénység csökkentése azáltal, hogy javítja az energiahatékonyságot és ösztönzi a megújuló energiaforrások háztartásokban történő felhasználását.

PROJEKT PARTNEREK:

Vezető partner:

  • Pomurjei Helyi Energiaügynökség, Szlovénia

Projekt partnerek:

  • E-zavod Projektfejlesztési Intézet, Szlovénia
  • IMRO-DDKK Nonprofit Kft., Magyarország
  • Nyugat-Pannon Nonprofit Kft., Magyarország

A projekt az Interreg VI-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

 


 

PROJEKT CÍME: ESINERGY

Projekt kezdete: 2024.01.01.

Projekt befejezése: 2026.06.30.

Összes projektköltség: 2.508.094,99 EUR

Interreg támogatás: 2.006.475,99 EUR

Program: Duna Transznacionális Program

Programprioritás: Zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású Duna Régió

Program Specifikus Cél 2.1: A Duna-régió energia- és közlekedési szektorának zöldebbé tételének támogatása a megújuló energiaforrások integrációjának fokozásával

Vezető Partner: Local energy agency Pomurje (Slovenia)

Az ESINERGY projekt célja a modern energiatechnológia egyik kulcskérdésének megoldása, a megtermelt teljesítmény és az elektromos hálózat terhelése közötti egyensúlyhiány kezelése, amely nem felel meg a felmerülő igényeknek, mint a növekvő fogyasztás, energiaigény stb. A projekt bemutatja a pilot az elektromos hálózatok csúcsterhelések csökkentésére irányuló megközelítéseket, hogy a termelők az energiát saját célra (hőszivattyúk, energiatárolók, töltőállomások, energiatársulások, amelyek elég jól ki tudják egyensúlyozni a termelés és a kereslet közötti különbségeket) hasznosítani tudják és támogatja az önellátást. Ezt követően a partnerek a csúcsterhelésekre vonatkozó szakpolitikai tervezést a transznacionális stratégia révén javítják, hogy az intézkedéseket más területeken is meg lehessen ismételni.

 


 

PROJEKT CÍME: NRGCOM – Megfelelő működési feltételek megteremtése a Duna régió megújuló energia közösségei számára

Projekt weblap: https://interreg-danube.eu/projects/nrgcom

Projekt kezdete: 2024.01.01.

Projekt befejezése: 2026.06.30.

Összes projektköltség: 2.533.052,77 EUR

Program: Duna Transznacionális Program

Vezető Partner: Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

Az NRGCOM átfogó célja az energiaközösségek elterjedésének elősegítése azáltal, hogy megfelelő környezetet teremt a megfelelő működésükhöz a Duna régióban.

Az NRGCOM projekt három konkrét célkitűzésre (SO) épül, amelyek a következők:

  • A REC-k stratégiájának megfelelő jogi, működési és társadalmi környezet kialakításának kezdeményezése (SO1)
  • A figyelem felkeltése és a társadalom ösztönzése energiaközösségek létrehozására vagy azokhoz való csatlakozásra (SO2)
  • A megújuló energiaforrások termelésének és felhasználásának fokozása a potenciális és a meglévő REC-kben végzett kísérleti teszteléssel (SO3)

 


 

ASSET: Elsődleges célunk, hogy támogassuk a tanárokat az éghajlati nevelés terén szerzett készségeik fejlesztésében egy innovatív tanítási módszertani útmutató és a kapcsolódó, 7 tematikus fejezetre épülő tananyagok segítségével, valamint képzések és workshopok szervezésével. Így lehetővé tehetjük a célcsoport körében azt a tudástranszfert, amely az iskolai klímaoktatás színvonalának javulását, a 12-14 éves tanulók környezettudatosságának növelését eredményezi.