Szemléletformálás

SzemléletformálásEnergetika

Befejezett projektek

 

Back to nature: A projekt célja egy kísérleti, természet közeli, újító szellemű pedagógia kifejlesztése volt az iskolák számára.

 
 
 
 

StartUp Academy: A projekt azon készségek elsajátításához járult hozzá, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy üzleti ötletből vállalkozást tudjanak létrehozni a 18 és 35 év közötti korosztályba tartozó személyek.

 
 

EE SUN: Az EE SUN projekt a határmenti területek fenntartható fejlődéséhez járult hozzá, azáltal, hogy elősegítette a lakossági szén-dioxid kibocsátás csökkentését. A projekt keretében a határ menti régió társasházainak támogatása valósult meg. 24 épület (12 magyar és 12 horvát) került bevonásra, melyeknél energiahatékonyságot vizsgáló elemzések, következtetések és közös módszertan kidolgozására került sor. (Interreg Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Porgram, 2017.09.11.-2018.12.31.)

 

Hulladékvadász: A “HulladékVadász” elnevezésű projekt, a fenntartható életmódot népszerűsítette a gyerekek körében, hozzájárulva környezettudatos szemléletük fejlődéséhez. A projekt keretében, a bevont iskolások és óvodások tájbejárásokon, előadásokon vettek részt. Emellett 1-1 színes kiadványt is kaptak, amely hozzájárult szemléletük formálásához. (A projekt a Környezet és Energia Operatív Program „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” KEOP-2009-6.1.0/A kódjelű pályázat keretében valósult meg.)

 

Klímabarát: A „KlímaBarát” elnevezésű projekt a lakosságnak szóló komplex térségi kampány lebonyolításával és általános iskoláknak, valamint politikai döntéshozóknak szóló előadásokkal, televíziós műsorokkal, újsághirdetésekkel járult hozzá a fenntartható életmód népszerűsítéséhez. A projekt megvalósulásának területe: Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Keszthely, Letenye, Kaposvár, Dombóvár települések. (KEOP-6.1.0/B/09-2009-0021)

 

ZöldSzempont Tanácsadó Iroda: A ZöldSzemPont Lakossági Tanácsadó Iroda tevékenységei között a személyes, ingyenes általános tanácsadás, előadások, vetélkedők, pályázatok (rajz, esszé, fotó), foglalkozások megszervezése és lebonyolítása, környezettudatos szemléletet népszerűsítő rendezvények megvalósítása, illetve a hazai és nemzetközi projektekben való részvétel szerepel. (KEOP-6.1.0/B/11-2011-0101)