Energetika

Új Erasmus+ projektünk kezdődött

A projekttel elsődleges célunk, hogy támogassuk a tanárokat az éghajlati nevelés terén szerzett készségeik fejlesztésében egy innovatív tanítási módszertani útmutató és a kapcsolódó, 7 tematikus fejezetre épülő tananyagok segítségével, valamint képzések és workshopok szervezésével. Így lehetővé tehetjük a célcsoport körében azt a tudástranszfert, amely az iskolai klímaoktatás színvonalának javulását, a 12-14 éves tanulók környezettudatosságának növelését eredményezi.

<< vissza