Energetika

INNOGROW projekt

INOGROW

 

2017. szeptember 27-én Szombathelyen tartották meg a vidéki vállalkozások támogatását célzó szakmai tanácskozásnak, amely az INNOGROW elnevezésű projekt keretein belül valósult meg.

 

Az IMRO-DDKK meghívást kapott, hogy részt vegyen az Interreg Europe által finanszírozott INNOGROW projekt keretében tartott érdekelt találkozón, amely kilenc szervezet és nyolc európai régió együttműködésével a vidéki gazdaság vállalkozásainak versenyképesség növelésére, modernizációs törekvéseinek támogatására irányul, új technológiák és üzleti modellek alkalmazásának elterjesztésével.

Az INTERREG Europe Program támogatásának köszönhetően a Nyugat-dunántúli Régióból érkező érdekeltek a nemzetközi régiók közötti kölcsönös tanulási és tapasztalat átadási folyamatnak lehetnek részesei. A rendezvény házigazdája az újítások és innovációk mellett elkötelezett Pannon Novum Nonprofit Kft. volt, amely több Európai Unió által finanszírozott nemzetközi projekt megvalósításában is sikerrel közreműködik, és mindig törekszik arra, hogy a projekt tapasztalatai minél szélesebb körben hasznosuljanak.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (TOP Irányító Hatóság) szakmai támogatásával 2016. áprilisában induló projekt 3+2 éven át biztosít lehetőséget jó gyakorlatok cseréjén, tanulmányutakon, tudás kapacitásbővítést célzó interregionális képző műhelyeken és szakpolitikai benchmarkon keresztül az egyes partnerrégiónként kiválasztott szakpolitikai eszköz fejlesztésére, végrehajtásának javítására.

Magyarország vonatkozásában, az érintettek folyamatos bevonásával a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban meghatározott „Helyi üzleti infrastruktúra és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése” intézkedés végrehajtásához kapcsolódóan fogalmaz meg a projekt javaslatokat abban az irányban, az üzleti infrastruktúrákhoz kapcsolódóan milyen új támogató szolgáltatásokat lehetne kidolgozni. Ezek elősegíthetik a „vidéki gazdaság” vállalkozásainak körében új technológiák és üzleti modellek alkalmazását, az előállított termékek piacra vitelét, start-up cégek alapítását.

A beszélgetésen a résztvevők megvitatták, melyek azok a lehetséges pályázati források és ösztönzők, amelyeket a vidéki vállalkozások fejlődésének támogatását biztosítják. A különböző érdekeltek a párbeszéd során pedig hasznos következtetéseket vonhattak le a bemutatott nemzetközi gyakorlatokból és megoldásokról.

Több információ a projektről itt érhető el: http://www.interregeurope.eu/innogrow/

 

További információ:

Pannon Novum Nonprofit Kft.

Kalcsú Zoltán

projektmenedzser

+36309693477

zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu

<< vissza