Energetika

StartUp Academy Multiplikációs esemény Romániában

November 29-én került megrendezésre a StartUp Academy projekt 2. multiplikációs eseménye az Erdélyi Ifjúsági Egyesület szervezésében. Az Erasmus+ program által finanszírozott, 5 ország (Magyarország, Románia, Horvátország, Spanyolország, Görögország) 5 szervezetéből álló transznacionális konzorcium által megvalósított projekt két éves, melyből már eltelt egy teljes év. A projekt célja egy támogató környezet kifejlesztése és elterjesztése a vidéki térségekben élő, innovatív üzleti ötletekkel rendelkező fiatal felnőttek számára.

A projekt megvalósításával célunk minden szükséges képesítést és tudást biztosítani a fiatal felnőttek vállalkozói ötleteihez annak érdekében, hogy ezen ötleteiket a gyakorlatban is meg tudják valósítani; javítani a fiatal felnőttek munkavállalási lehetőségeit oly módon, hogy egy olyan innovatív tananyagot nyújtunk számukra, amely nyitott, flexibilis és elérhető bárhol és bármikor; a figyelem felhívása a vállalkozói ismeretek oktatásának fontosságának népszerűsítésére az élethosszig tartó tanulás perspektíváján keresztül különösen az oktatási politikákért felelős helyi, regionális és/vagy nemzetközi politikai döntéshozók és hatóságok körében; továbbá üzleti szakemberek, befektetők és potenciális innovátorok tevékenységeinkbe történő bevonásával, közvetítő szervezetekként biztosítani kívánjuk a célcsoportok közötti kapcsolatot, ún. hidat kiépítve ezzel; illetve környezetbarát és fenntartható üzleti menedzsment praktikák, gyakorlatok erősítése a jövő vállalkozói körében;

Ezen célok elérése érdekében széleskörű kérdőíves kutatást végeztünk Horvátországban, Görögországban, Spanyolországban, Romániában és Magyarországon, hogy világos és teljes képet kapjunk a fent említett országok potenciális innovatív fiatal felnőtteiről – különös tekintettel a vidéki térségekben élőkre. Továbbá kifejlesztésre került egy innovatív vállalkozói kurzus, mely lebonyolításra és további optimalizálásra kerül.

A következőkben kialakításra kerül a fiatal vállalkozók számára egy online közösség, ahol az érintettek együttműködhetnek, ötleteket vagy jó gyakorlatokat oszthatnak meg egymással, vagy éppen új üzleti kezdeményezéseket javasolhatnak. Ezt követően pedig üzleti támogatást (coaching) biztosítunk a fiatal vállalkozók részére.

A multiplikációs esemény a kérdőíves kutatás eredményeinek bemutatására, valamint az online kurzusra fókuszált. Az alábbi tevékenységek valósultak meg a rendezvényen:

15:30-16:00 Regisztráció – A résztvevőknek, miután megérkeztek, egy önkéntes segített regisztrálni magukat a jelenléti íven.

16:00-16:10 Hivatalos megnyitó – A résztvevők üdvözlése, valamint a rendezvény céljának és menetének az ismertetése.

16:10-16:40 A StartUp projekt bemutatása

16:40-17:30 StartUp Pitches – A projekt bemutatása után arra kértük a résztvevőket, hogy alkossanak csoportokat, majd gondolkodjanak el olyan vállalkozói ötleteken, melyeket meg szeretnének valósítani. A csoportok 30 percet kaptak erre a feladatra a szervezők segítsége és vezetése mellett. Az így kialakult 7 csoport miután végzett, 3-3 percet kapott arra, hogy bemutassa a többieknek üzleti ötletüket. A prezentációkat az IMRO-DDKK csapata értékelte 1-5-ig terjedő skálán, az alábbiak szerint: előadásmód, megvalósíthatóság, relevancia, fenntarthatóság, valamint az innovativitás. A nyertes ötlet a GOLDEN ROAD, egy infrastruktúra-fejlesztő vállalat lett.

17:30-18:00 Rövid ebédszünet, ahol a résztvevőknek lehetőségük volt egymással is megvitatni, megbeszélni ötleteiket.

18:00-19:00 Kérdőív bemutatása – a kutatás eredményeinek összefoglalása különös tekintettel a romániai eredményekre.

19:00-19:40 Brainstorming „World Café Style” – „Kávéházi beszélgetés” módszerrel – miután a szervező elmagyarázta a csoportoknak, ennek a módszernek a lényegét, minden csapat kapott egy kérdést egy flipchart papíron, majd 5 percük volt arra, hogy új megoldásokat azonosítsanak a kérdőívben bemutatott kulcskérdéseire/kimeneteire vonatkozóan. Öt perc elteltével a csoportok forogtak a következő témához, majd mikor mindenki végzett, az eredeti csapatok ismertették az eredményeket.

19:40-20:00 A konklúziók összefoglalása, következő lépések ismertetése – A záró részben a partnereket röviden tájékoztattuk a közeljövőben megvalósuló projekteseményekről, továbbá arról, hogy mikor és hogyan csatlakozhatnak az induló tréninghez. Majd a résztvevők értékelték az eseményt.

Több, mint 30 stakeholders vett részt ezen a nagyon sikeres eseményen –oktatási intézmények fiataljait, tanárait, újságírókat és egyéb média-képviselőket, városházi dolgozókat, ill. egyéb civil szervezeti tagokat képviselve. A vendégeink lelkesedése újabb erőket adott számunkra arra, hogy a projekt második és egyben záró évét is ugyanígy folytassuk tovább.

_DSC4371 _DSC4372 _DSC4376 _DSC4375 _DSC4384 _DSC4368 _DSC4365 _DSC4353 _DSC4332 _DSC4330 (1) _DSC4325 (1) _DSC4325 (1) _DSC4312 _DSC4325 _DSC4328 _DSC4329 _DSC4330

<< vissza