Energetika

Informális ebéd az Európai Parlamentben az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. részvételével

RTEmagicC_lunch_debate.jpg

Az informális ebéd résztvevői

Az Európai Parlament brüsszeli székhelyén egy informális ebéd került megrendezésre november 18.-án azzal a céllal, hogy a résztvevők a 17 Fenntartható Fejlesztési Célról és azoknak a konkrét politikai fejlesztési irányokba való beágyazásáról vitázzanak. A Klímaszövetség által vezetett és a EuropeAid program keretében támogatást elnyert EYD2015: A jövő amit szeretnénk c. projekt partnereként az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. munkatársai is hivatalosak voltak a fent említett rendezvényre, így lehetőségük volt aktívan részt venni a beszélgetésben, mely során különböző európai városok képviselői mutatták be azokat a már megvalósuló jó gyakorlatokat, melyeket az új globális Fenntartható Fejlődési Keretrendszer is magában foglal.

A projektpartnereknek lehetőségük nyílt az Európai Parlament Fejlesztési Bizottságának tagjaival beszélgetni arról, hogy hogyan lehetne a vidéki döntéshozatali folyamatokat a többszintű kormányzási folyamatokba integrálni, és ehhez hogyan lehetne további technikai és pénzügyi támogatást nyújtani. Linda McAvan, a Fejlesztési Bizottság elnöke kiemelte, hogy a jó kormányzás alapját helyi szinteken kell biztosítani, valós körülményekhez igazodva.

Három európai, helyi döntéshozatali szerv képviselői is részt vettek a rendezvényen, így lehetőségük nyílt a már eddig megvalósított, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó jó gyakorlataiknak bemutatására. Ivana Djedović, a horvátországi Daruvár városának alpolgármestere bemutatta a város eddigi sikereit az etnikai akadályok eltörlése, illetve a kisiskolásokat megcélzó szemléletformáló akciók megvalósítása terén. Czegi Sándor, Marosvásárhely volt polgármestere szemléltette a település energiahatékonyság kérdésében tett erőfeszítéseit. Koen Pardaens, Zoersel városának alpolgármestere az észak-afrikai Beninben található Bohicon városával való együttműködésüket vázolta fel a résztvevőknek.

Majd Rosario Bento Pais, az Európai Bizottság Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Főigazgatóságának tagja szólt a helyi döntéshozatali szerveknek a globális kihívások (mint a klímaváltozás, vagy a migrációs folyamatok) elleni küzdelemben való aktív részvételének fontosságáról. Ezenkívül kitért a Polgármesterek Szövetsége c. kezdeményezésre is, melynek Nagykanizsa városa is aktív résztvevője és amely a 2030-as keretrendszerrel összhangban mérséklő és adaptációs intézkedések megvalósítását tűzi ki célul. A Szövetségről úgy beszélt, mint az Európai Unió egyik kiemelt kezdeményezése és elmondta, bízik abban, hogy a jövőben a helyi döntéshozatali szervek fő vezérfonalává alakulhat át, akár az unió határain túl is.

Davor Stier, a Fejlesztési Bizottság tagja is megszólalt a rendezvényen és hangsúlyozta az egyetemesség elvét, mely a Fenntartható Fejlesztési Célokban is megjelenik. Majd végül Camille Gira, Luxemburg Fenntartható Fejlődésének Államtitkára mutatta be az olyan jelenségek közötti összefüggéseket, mint a klímaváltozás, degradálódás és migráció. Azt is elmondta, hogy a harmadik ipari forradalom kapujában állunk, melynek fókuszában a decentralizáció áll.

A Klímaszövetség beszámolója a rendezvényről letölthető itt

(Fotó: Klímaszövetség, http://www.climatealliance.org/eyd2015.0.html

<< vissza