Energetika

TIOP-1.2.3-11/1-2012-0419 – Könyvtárfejlesztés a Nagykanizsai Műszaki szakképző Iskolában és a Batthyány Lajos Gimnáziumban

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN ÉS A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUMBAN

 

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum TIOP-1.2.3-11/1-2012-0419 azonosítószámú könyvtárfejlesztési projektje lezárult. A projekt nagymértékben hozzájárult az Intézmény tagintézményeiben található könyvtári állomány közös adatbázisának kialakításához és ennek egységes kezeléséhez. A projektrész keretében a Thúry György Szakképző Iskolának, mint tagintézménynek a könyvtárában szoftver- és eszköz-fejlesztéseket valamint a világítási rendszer korszerűsítését valósítottuk meg. A fejlesztés a könyvtárközi együttműködés növelését, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől és időponttól független, egyenlő esélyű hozzáférést biztosította. Az intézménybe jelentős számú sajátos nevelésű igényű fiatal jár, nekik nagy segítséget jelentett a korszerű eszközök beszerzése, melyek megkönnyítik a tanulási folyamatot.

A projektrész 100 %-os támogatás intenzitással, 2 584 209 forintból valósult meg. A fejlesztés célja az volt, hogy megvalósítsuk a tagintézmények között az egymástól jelentősen eltérő könyvállomány kölcsönzését. A fejlesztés során beszerzésre került notebook segítéségével a könyvtárhasználati foglalkozások megvalósíthatóak. Az felmért igénynek megfelelő teljesítményű multifunkcionális fénymásológép került beszerzésre. Az új multifunkciós készülék költséghatékonyabban biztosítja a másolási szolgáltatás folyamatosságát. A szkenner funkcióval lehetőség nyílik a dokumentumok „papírmentes” másolására. A beszerzésre került projektor által javult a formális, nem formális és informális tanulást támogató tartalmakhoz való hozzáférés. A gyengénlátók számára beszerzésre került digitális kézi nagyító berendezés lehetőséget biztosít a dokumentumok helyben való megtekintésében. Az új világításkorszerűsítés által a jól megvilágított szabadpolcos térben könnyebb az eligazodás, a keresés. Az új LED-es világítótestek, káprázás-, vibrálásmentes fényt biztosítanak a tároló és olvasó részben egyaránt. A megvalósított új világítás által egészségesebb körülmények között, esztétikusabb és inspirálóbb környezetben van lehetőség az olvasásra, információgyüjtésre. A projekt megvalósításának hosszút távú célja, hogy a digitális írástudatlanságot és a hátrányos helyzetben lévők lemaradását csökkentsük.

Az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjának, valamint a Magyar Köztársaság támogatásával megvalósuló projekt lehetővé tette, hogy az Új Széchenyi Terv céljaival összhangban erősödjön az iskolai könyvtárak oktatás-képzésben betöltött szerepe és az információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulhasson.

A projekt a „Könyvtárfejlesztés a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskolában és a Batthyány Lajos Gimnáziumban” elnevezésű, TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0419 számú sikeres pályázat keretében mindösszesen 7 999 649 forint pályázati támogatásból valósult meg.

A megjelent sajtóközlemény itt érhető el.