Energetika

TIOP-1.2.3-11/1-2012-0419 – Könyvtárfejlesztés a Nagykanizsai Műszaki szakképző Iskolában és a Batthyány Lajos Gimnáziumban

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN ÉS A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUMBAN

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum TIOP-1.2.3-11/1-2012-0419 azonosítószámú könyvtárfejlesztési projektje lezárult. A projekt nagy mértékben hozzájárult az Intézmény tagintézményeiben található könyvtári állomány közös adatbázisának kialakításához és egységes kezeléséhez. A fenti projektrész keretében a Cserháti és a Zsigmondy Tagintézményben található könyvtárakban – szoftver- és eszköz-fejlesztéseket valósítottunk meg. A fejlesztés a könyvtárközi együttműködés növelését, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől és időponttól független, egyenlő esélyű hozzáférést biztosítja. Általa egy magasabb színvonalú, gyorsabb és bővebb ismeretanyagot biztosító állomány kölcsönzésére ad lehetőséget a rendszer. A projekt lehetőséget adott, hogy a diákok képessé váljanak az információszerzés korszerű eszközeinek használatára. Az új szerver által a két könyvtár katalógusa interneten keresztül elérhetővé vált tanulók és tanáraik számára is. Az intézményekben jelentős számú sajátos nevelésű igényű fiatal jár, nekik nagy segítséget jelent a korszerű eszközök beszerzése, melyek megkönnyítik a tanulási folyamatot.

A projektrész 100 %-os támogatás intenzitással, 5 415 440 forintból valósult meg. A fejlesztés célja az volt, hogy megvalósítsuk a tagintézmények között az egymástól jelentősen eltérő könyvállomány kölcsönzését. Az online könyvtári szolgáltatások kialakításához a könyvtári munkatársak részére olyan szerver került beszerzésre, amelyen a közös katalógusadatok kerültek tárolásra. A fejlesztés része olyan asztali számítógépek beszerzése volt, mely az online tartalmak eléréséhez, információkereséshez elengedhetetlen lett volna a könyvtárakban. A beszerzésre került notebookok segítéségével a könyvtárhasználati foglalkozások is megvalósíthatóak, valamint a Szikla 21 kliens szoftver egy notebookra való telepítésével a könyvtári kölcsönzés helyhezkötöttsége is megszűnt. Az adatbiztonság növelése érdekében szünetmentes áramforrást és külső adattárolót biztosítottunk a könyvtárak részére. Az felmért igényeknek megfelelően, kisebb illetve nagyobb teljesítményű multifunkcionális fénymásológépek kerültek a könyvtárakba. Az új multifunkciós készülékek költséghatékonyabban biztosítják a másolási szolgáltatás folyamatosságát. A szkenner funkcióval lehetőség nyílik ezután a dokumentumok „papírmentes” másolására. A beszerzésre került projektorok által javult a formális, nem formális és informális tanulást támogató tartalmakhoz való hozzáférés. A gyengénlátók számára könyvtáranként beszerzésre került digitális kézi nagyító berendezések lehetőséget biztosítanak a dokumentumok helyben való megtekintésében. A projekt megvalósításának hosszút távú célja, hogy a digitális írástudatlanságot és a hátrányos helyzetben lévők lemaradását csökkentsük.

Az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjának, valamint a Magyar Köztársaság támogatásával megvalósuló projekt lehetővé tette, hogy az Új Széchenyi Terv céljaival összhangban erősödjön az iskolai könyvtárak oktatás-képzésben betöltött szerepe és az információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulhasson.

A projekt a „Könyvtárfejlesztés a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskolában és a Batthyány Lajos Gimnáziumban” elnevezésű, TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0419 számú sikeres pályázat keretében mindösszesen 7 999 649 forint pályázati támogatásból valósult meg.

A megjelent sajtóközlemény itt érhető el.