Energetika

TREND (Training for Renewable Energy Network Development)

TREND project logo

A TREND projekt (Training for Renewable Energy Network Development, magyarul: Megújuló energia hálózat fejlesztési tréning) az Európai Bizottság Erasmus+ programjának köszönhetően indult el 2014. szeptemberében. A projekt megvalósítására létrehozott nemzetközi konzorcium az alábbi három EU országot kívánja lefedni: Horvátország, Magyarország és Szlovénia. A projekt az Eszéki Egyetem Mezőgazdasági Karának vezetésével, és további nyolc partner közreműködésével valósul meg: EUROPÉER Alapítvány, ECOsynergy Kft., IMRO-DDKK Nonprofit Kft., Maribori Egyetem, International Development Norway, Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, Slavonia és Baranja-i Regionális Fejlesztési Ügynökség és NGO EU Centar.

A két éves TREND projekt célja a Dráva folyó horvát-magyar-szlovén határmenti területeiben rejlő megújuló energia-hasznosítási potenciál kiaknázásának előmozdítása interaktív online képzések lebonyolításával, melyek fő célcsoportjai a helyi önkormányzatok, KKV-k, civil szervezetek és felsőoktatásban résztvevő diákok. A projekt során megvalósítandó tréningek célja ezen célcsoportok számára minden olyan tudás és kompetencia átadása, melyek szükségesek ahhoz, hogy hatékonyan és proaktívan együtt tudjanak működni a helyi megújuló energiákkal kapcsolatos kezdeményezések megvalósítása során.

Ennek előzményeként a projekt első lépésként fel kívánja tárni azokat a jó gyakorlatokat és kompetenciákat, melyek szükségesek ezen kezdeményezések sikeres megvalósításához. Ezt követően négy témában kerülnek kidolgozásra az eLearning modulok: energiatermelés biomasszából, megújuló energiákkal kapcsolatos technológiák, energiahatékonyság és projektmenedzsment. Ezenkívül, egy Nemzetközi Tanulásmenedzsment Rendszert (LMS) is kifejlesztenek a partnerek, melynek segítségével a résztvevők elvégezhetik az eLearning modulokat.

A projekt keretein belül számos tevékenység fog megvalósulni, melynek eredményei az alábbiak lesznek:

  1. Nemzetközi megújuló energia kézikönyv: a legújabb, regionális megújuló energiahasznosítási kezdeményezések összefoglalója. A kézikönyv elkészítését egy kérdőívezés előzi meg, melynek célja a nemzeti jó gyakorlatok erősségeinek és gyengeségeinek azonosítása, majd a kérdőívek eredményeiből levont következtetések az oktató anyagok kidolgozása során is figyelembe lesznek véve. Ezenkívül a nemzeti szinteken lebonyolított kérdőívezések eredményei is össze foglalásra kerülnek a kézikönyvben, mely a projekt weboldaláról letölthető lesz.
  2. Önértékelési eszköz kidolgozása a célcsoportok számára: Egy online, kompetencia-kiértékelési eszköz kifejlesztésére is sor kerül, mely célcsoportonként tesztelve is lesz. A tesztek eredményeit figyelembe véve lesznek kifejlesztve az oktató modulok, ezzel garantálva, hogy az oktatásban résztvevők személyes kompetenciáiknak legmegfelelőbb módszertanok kerülnek kidolgozásra.
  3.  Az alábbi, négy interaktív eLearning modul kerül kifejlesztésre:

• Biomasszából energia eLearning modul
• Megújuló energiahasznosítás eLearning modul
• Energiahatékonyság eLearning modul
• Projektmenedzsment eLearing modul

További információ a projektről és a tervezett tevékenységekről, melyek megvalósításában az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. is aktívan részt vesz, a projekt weboldalán található.


E+logoA projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. Az oldalon található információk kizárólag a szerzők álláspontját tükrözik és semmiképpen sem lehet azokat úgy tekinteni, mintha az Európai Bizottság nézeteit fejeznék ki. A Bizottság nem vonható felelősségre az oldalon található információk semminemű felhasználásáért.

2016-11-28tovább olvasom

Az IMRO moderálta a SYMBI projekt keretében tartott első workshopon

Az IMRO-DDKK meghívást kapott, hogy részt vegyen az Interreg Europe által finanszírozott SYMBI projekt keretében tartott első stratégiai workshopon, melyen 9, hét EU országbeli partnerszervezet találkozott.

2016-11-09tovább olvasom

A TREND projekt hatásai és eredményei Magyarországon

Az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. részt vett a TREND projekt záró konferenciáján, amelyet a Josip Juraj Strossmayer Egyetem Mezőgazdasági Kara szervezett Eszéken október 18-án.

2016-08-22tovább olvasom

Elkészült a TREND projekt nemzetközi jó gyakorlatok kézikönyve

Az IMRO-DDKK részvételével elkészült az ERASMUS+ pályázati forrásból megvalósuló TREND (Training for Renewable Energy Network) projekt horvát – szlovén – magyar nemzetközi megújuló energetikai jó gyakorlatokat tartalmazó kézikönyve. Az útmutató célja, hogy feltárja és összefoglalja a régió meglévő megújuló energiás jó gyakorlatait. A tanulmány keretében lefolytatott vizsgálat azonosítja az erős, illetve gyenge pontjait az egyes Tovább olvasom…

2015-02-19tovább olvasom

Nemzetközi összefogás a megújuló energiák népszerűsítéséért

Az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. volt a házigazdája annak a három országot érintő (Magyarország, Horvátország, Szlovénia) TREND elnevezésű projekt workshopjának, amelyet 2015. február 13-án rendeztek a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központban.